Besøg hos Rotary i Odense ifm. World Conference i 2015

Tina Refning Larsen

Conference manager ved World Conference i Odense 2012-2015

Skoleleder Mentiqa Odense 2008-2011

Stifter og første formand for foreningen Gifted Children 2005-2006

Gifted Children Koordinator, Mensa Danmark 2002-2006

Introduktion:

Hej og velkommen til det, der skulle være en lille beskrivelse af mig, men som nu alligevel blev lidt rigeligt omfangsrigt. Det er svært at nøjes med få ord, når man skal beskrive noget, man har dykket ned i fra mange forskellige vinkler gennem nu 20 år.

Skrivet her indeholder lidt om min baggrund indenfor det emne, vi arbejder med her på bmsf.dk. Samt lidt om mine fremtidige ønsker for såvel vores bmsf.dk-projekt som vilkårerne for mennesker med særlige forudsætninger i alle aldre i Danmark.

Først og fremmest, så laver jeg siden her sammen med min tidligere kollega og gode ven gennem efterhånden mange år, Susanne Hoff-Clausen (link).

Ideen opstod under corona-nedlukning nr. 2, hvor mit daværende yogastudio igen var tvangslukket. Jeg gik hvileløst rundt derhjemme, mens jeg kunne se min karriere, forretning og økonomi smuldre lidt mere for hver dag. Det var ikke ret sjovt..

Den ene gode ting, der kom af at sidde stort set alene i månedsvis, var, jeg genfandt lysten til og passionen for at arbejde med børn (og voksne) med særlige forudsætninger.

Jeg kontaktede Susanne, som på daværende tidspunkt også var klemt i coronarestriktionerne, og for at have noget konstruktivt at lave, startede vi bmsf.dk sammen i marts 2021.

Inden vi gik i gang havde jeg allerede opdateret mine medlemskaber ved de forskellige internationale organisationer; ECHA, SENG, WCGTC og HETL, som du kan læse om andensteds på siden.

I skrivende stund (september 2022) er jeg lige kommet hjem fra den første fysiske konference i tre år. ECHAs konference, der egentlig skulle være afholdt I 2020, men altså først blev til noget her to år senere.

Det var såvel magisk som overvældende at være sammen med gode bekendte  og venner igen. Der var masser af inspiration såvel på mikro- som makroniveau. Noget af det, jeg tog med hjem er netop formålet med at bruge begrebet “med særlige forudsætninger” i stedet for det umiddelbart mere mundrette “højt begavede børn” eller “intelligente børn”. Det har jeg skrevet om her. (link til “om bmsf”).

De foreninger, hvor jeg repræsenterer Danmark eller på anden måde er aktiv frivillig samt et kort overblik over mit CV kan du se til venstre (hvis du læser på en lidt større skærm).

Hvordan kom jeg til at arbejde med området?

Tilbage i  efteråret 2001 var jeg 28 år, og lige blevet single. Jeg trængte til noget forandring i mit liv, og derfor havde jeg meldt mig til at være såvel testkontrollant som Local Secretary for Mensa på Fyn.

I forbindelse med disse hverv, sad jeg en lørdag sammen med 6-8 andre, som også havde tillidsposter i Mensa, i køkkenet hos den daværende næstformand til en lille arbejdsdag.

På dagsordenen var blandt andet, at Mensa havde ledige tillidsposter, som det blev spurgt ud i rummet om nogen ville tage på sig. En af dem var hvervet som Gifted Children Koordinator. Jeg tror faktisk ikke, jeg havde hørt begrebet “gifted children” før. Det fik bare noget i min hjerne til at lyse op på en måde, som jeg slet ikke var vant til – intuitivt vidste jeg bare, DET skulle jeg – før jeg bevidst vidste, hvad det gik ud på.

Jeg startede pr. 1. januar 2002. Den første tid var den tidligere Koordinator, Jette Hermansen stadig med og ligeså Pernille Buch-Rømer. Så vidt jeg husker, gled Jette ud i løbet af et halvt års tid. Det samme gjorde Pernille, da hun I stedet besluttede at etablere Danmarks første skole for børn med særlige forudsætning, Mentiqa (link), som åbnede i 2004 i Søborg.

Det er jo så mange år siden, vi stadig så flow-tv 😊 En aften vel et års tid inde i mit virke som Gifted Children Koordinator sad jeg og så The Tonight Show med Jay Leno. Han havde besøg af Lise Kudrow (Phoebe fra Venner). De talte om hendes søn, som var tre år. De få minutter, deres samtale om hendes dreng varede, står stadig meget klart for mig – for det var vel også første gang, jeg hørte nogen snakke bare sådan helt almindeligt om, det at have et “gifted child” er en mulighed. Ikke noget, man skal gøre et stort nummer ud af. Men noget, man skal tage hensyn til.

Lise Kudrow blev nemlig spurgt, om hun troede, hun havde et “gifted child”, og hun svarede “tja, måske, det finder vi ud af efterhånden, som han blive større”. Hun skulle ikke forsvare sig, retfærdiggøre noget, blive anklaget for at have storhedsvanvid på sit barns vegne. At hun havde sådan et barn blev bare beskrevet som et af livets muligheder.

Lidt senere igen, da jeg i 2004 var til min første internationale konference hos ECHA, åbnede der sig et helt nyt univers. For ikke bare fandtes der i andre lande folk, som arbejdede professionelt med børn med særlige forudsætninger. Der var også allerede dengang i mange lande etableret videncentre om “gifted and talented children” hos universiteter.

Derfra var jeg helt sikker på, hvilke to ting, jeg ønskede mig i Danmark:

  1. At det at være et barn med særlige forudsætninger blev en naturlig og anerkendt tilstand, man kunne sige højt uden stor ståhej.
  2. At vi også i Danmark etablerede et videncenter, hvorfra vi kan have vores egne professionelle, og gøre den nødvendige viden tilgængelig for såvel forældre som fagprofessionelle på dansk og omarbejdet, så de passer ind i vores måde at uddanne børn og unge på. 

Hvor er jeg så her i 2022?

Det er nu vel 18 år siden, og det er stadig de to ting, jeg vender tilbage til – for de er desværre ikke opnået endnu.

Heldigvis er der sket nogen fremskridt over årerne. I dag har vi skoler særligt til disse børn, og vi har et par forskellige netværk, som enten er til voksne (Mensa), børn og forældre (Gifted Children) og alle, som har lyst til at støtte op om sagen (Begavet med Glæde).

Der sker især noget på gymnasieniveau med “Akademiet for Talentfulde Unge”, som afholder arrangementer og er repræsenteret i tre af de fem regioner. Der er også flere lokale tiltag. Men som jeg ser det, er der primært rykket inden for talentudvikling. Det er herligt, og jeg under alle talenter at få mulighed for at præstere på niveau.

Men jeg synes stadig, der mangler noget. Der mangler dybdegående viden om dem, som måske nok har de særlige forudsætninger, men af den ene eller anden grund ikke viser det. Den type viden, jeg selv har opbygget igennem de nu 20 år, jeg har arbejdet med emnet.

Min viden er kommet gennem først 600+ samtaler som Gifted Children Koordinator fra 2002 til 2006. Som timelærer fra 2006-2007 på Mentiqa Odense, og efterfølgende som skoleleder samme sted tre skoleår fra 2008-2011. Som deltager på mange internationale konferencer samt konferencemanager, da vi selv var værter ved WCGTCs verdenskonference i Odense i 2015.

Vi har holdt “Nø(r)dskole” igennem et par år i 2011-2012 og i 2017, hvor jeg for første gang deltog på SENGs konference i USA blev jeg certificeret som “SENG Model Parent Group Facilitator” (en certificering i at afholde kurser for forældre til børn med særlige forudsætninger ud fra bogen “A Parent’s Guide to Gifted Children”).

Jeg har gemt alle materialer fra konferencerne, og altid “haft en plan” om, en dag skulle jeg gå dem igennem. I årevis troede jeg, der ville åbne sig et job hos en region eller på et sådan videncenter, hvor jeg ville blive betalt for at arbejde med emnet. Det ville være synd at sige ligger lige for 😊 Inden skolereformen i 2013 havde jeg dog nogle år, hvor jeg jævnligt afholdt kurser hos Center for Undervisningsmidler.

Siden 2012 har jeg også undervist i yoga (hvis du har lyst til at vide mere om det, kan du kigge på www.yinogyoga.dk) – på en måde en helt anden verden, og så alligevel. For jeg har i den grad brugt min viden om undervisningsdifferentiering og – metoder i nu 10 år som voksenunderviser.

Som nævnt indledningsvist har jeg også i et par år ejet mit eget yogastudio. Det åbnede jeg på det helt fantastiske tidpunkt som hedder 11 uger før den første corona-nedlukning. Og efter to års økonomisk pine, lukkede jeg det igen i foråret 2022.

Så det at arbejde med bmsf.dk har i den grad været det, der har holdt humøret oppe, og turen til ECHAs konference i Holland har lige gjort det sidste for motivationen til at fokusere endnu mere på vores projekt fremover.

Både i kraft af mit virke som yogalærer og som pædagogisk konsulent er jeg registreret hos Danmarks Mentale Sundhedsdag. Ligesom du her på siden også kan lære mere, hvis du vil booke en pædagogisk arbejdsdag eller bare har brug for at tale med, som er inde i emnet, uanset om du er forælder eller det handler om dig selv.

Du er også velkommen til at henvende dig, hvis du er interesseret i et foredrag. Jeg skræddersyr altid til det sted, hvor jeg skal hen.