Asynkron udvikling


Illeris - asynkron udvikling - bmsf.dk

Hvordan bruger du modellen?

Til at give et overblik over, hvordan den asynkrone udvikling kommer til udtryk hos et menneske med særlige forudsætninger, har jeg tilbage i 2005 udviklet herværende model. Modellen er en kombination af Knud Illeris Læringstrekant og en af de mest brugte lister med kendetegn – kreeret af Shirley Kokot.

Modellen er bearbejdet, så begreberne er genkendelige ift. hvilke ord, mange af os bruger, når vi snakker om begavelse. I siden, som hos Illeris hedder ”kognition” bruges også begrebet ”intellektuel” og i den ”psykodynamiske” side er tilføjet ”følelser”.

Trekanten giver et let tilgængeligt overblik over, hvilke kendetegn på høj begavelse, som passer ind i hvilken side af barnet. Oftest vil et højt begavet barn nemlig være netop det – højt begavet i den intellektuelle side. Til gengæld viser den følelsesmæssige side nogle andre adfærdstræk, som det kan være svært at se som noget, hvor man er ”fremme i skoene”.

Pilene for den intellektuelle og den psykodynamiske side, som retter sig ud mod den samfundsmæssige er skilt ud i to for at understrege denne forskel (som kan være endog meget udtalt).

Der er altså en asynkronitet i forhold normaltbegavede jævnaldrende. Det kan næsten som at have med to forskellige personer at gøre, og det kan være yderst vigtigt at have fokus på som forælder, pædagog eller lærer.

Hvordan tackler jeg asynkron udvikling?

En udtalt asynkron udvikling stammer i de fleste tilfælde ikke fra barnets potentiale, men fra understimulering i skolen. Forkert (om end velment) opdragelse fra forældrene, mangel på mulighed for at spejle sig i ligesindede – to af disse i kombination eller alle tre.

Asynkron udvikling er svært at håndtere fra omgivelserne, men – selvfølgelig – værst for personen selv at være i.

Nu skulle man måske tro, man ”fikser” den asynkrone udvikling ved at arbejde med personens svage side. Det er i hvert fald sådan langt de fleste af de særtiltag, som det er lykkedes for danske forældre at få til deres børn, er blevet vinklet. Det er imidlertid MEGET forkert. Der skal sættes ind i barnets styrkeside. Med relevante tilbud om undervisningsdifferentiering og meget gerne mulighed for at være sammen med ligesindede.

Hvis du har brug hjælp til, hvordan du kommer videre enten som forældre eller som lærer til et barn, hvor du kan genkende denne asynkrone adfærd, så kan du se mere om vores ydelser her.

Baggrund for modellen

Som ovenfor nævnt er selve modellen udviklet af Knud Illeris. Modellen bliver grundigt gennemgået i hans bog, som bare hedder ”Læring” . Her gennemgås den både på makroniveau, hvor Illeris analyserer mange store teoretikere inden for læringspsykologi. Ligesom den også bruges på mikro- eller individniveau.

På individniveau beskriver han, hvordan et barn/en person altid er i en vekselvirkning mellem sin kognitive side – intellektet og sin psykodynamiske side – følelser.

De to arbejder sammen og peger i samspil ud mod den ”samfundsmæssige side”.

Tilbage i 2001 skulle det første forskningsprojekt på dansk jord om børn med særlige forudsætninger i gang. Først og fremmest skulle der identificeres en gruppe børn, som skulle deltage i projektet. Projektet blev sat i gang af Ole Kyed, som dengang (og i mange år) var souschef hos PPR i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det var også i denne kommune projektet fandt sted.

Elever blev anbefalet til forløbet enten af lærere eller forældre. For at kunne identificere dem, fik alle elever i kommunen en brochure med hjem. I brochuren blev forskellige kendetegn listet. Der var flere forskellige lister, og flere af dem stammede fra den sydafrikanske forsker, og forfatter af bogen ”Help Our Child is Gifted”, Shirley Kokot.

Blandt andet altså den liste, som er sat ind i modellen.

Er du ligesom Charmander Hoff bekymret for om der er guf til næste måltid – eller øh? Upassende humor.

Er du bekymret, fordi du har ansvaret for et asynkront barn eller ung voksen? Har du brug for sparring til, hvordan I kommer videre sammen? Så læs mere om, hvad vi med vores tyve års erfaring kan tilbyde dig som professionel, forælder eller jer som familie.Oldie but goodie fra 2010

Lyt til denne intro om asynkron udvikling – den høje begavelse faste følgesvend.

20 års erfaring med “mennesker med særlige forudsætninger”. Såvel praktisk arbejde som stort internationalt netværk og vidensindsamling fra mange internationale konferencer.