Og da jeg blev voksen?

International undersøgelse om højt begavede voksne

Til ECHAs konference i Haag i september 2022 blev en gruppe forskere enige om at lave en fælles undersøgelse om højt begavede voksne.

Pr. marts 2023 har studiet deltagelse af 26 lande. Du kan se mere om projektet på Phoenix International Research Group.

At lave en undersøgelse blandt højt begavede voksne er så vidt vides den første af sin slags i Danmark, og jeg glæder mig meget til at se, hvordan danskere svarer.

Hvis du har lyst til at deltage, så være opmærksom på, det er et internationalt studie med deltagere fra alle verdensdele og lande, som har arbejdet med dette emne i årtier. Spørgeskemaet er ikke udarbejdet specielt til Danmark, men oversat – det er samme skema vi bruger i alle landene. Nogle af de ting, du bliver bedt om at svare på, vil derfor nok ikke kunne beskrives som typisk danske.

Deltag i undersøgelsen her

I samarbejde med Ole Kyed og med input fra andre relevante bidragsydere, har vi lavet denne video om tiltag i Danmark.

Til dels på grund af de forgange to års corona, er der ikke sket så meget, og perioden dækker derfor fra 2019 starten af 2022.

Du kan læse mere om NNGE her.

Dansk bidrag til NNGE 2022 – in English