Talent i skolen - Identifikation, undervisning og udvikling

Forfattere:

Poul Nissen, Kirsten Baltzer & Ole Kyed

Dafolo
2010 Danmark
ISBN13: 978-87-7281-542-8

Hvor / hvordan får jeg fat på bogen?

Bogen kan købes som sådan en helt almindelig bog her:
Talent i skolen

I elektronisk udgave her: Talent i skolen – identifikation, undervisning og udvikling E-bog – Dafolo A/S

Eller lånes på biblioteket her: Søg, find og lån fra alle Danmarks biblioteker

Emner:

Anmeldelse:

”Talent i Skolen – Identifikation, undervisning og udvikling” er en del af en serie på fire bøger fra Dalofo; Viden om skolen.

I alt er tre ud af de fire bøger i serien med her i vores litteraturgennemgang, da de primært eller til dels handler om elever med særlige forudsætninger. Ud over herværende er det ”Dygtig, dygtigere, dygtigst – talentudvikling gennem differentieret undervisning” samt ”Undervisningsdifferentiering – Status og fremblik”.

Talent i Skolen er en overordnet bog, som beskriver eller giver en god introduktion til en stor del af de underliggende emner, det er relevant at vide noget om, hvis man skal arbejde med højt begavede elever.

Som flere andre danske bøger om emnet er den forfattet af Dr. Poul Nissen, Kirsten Baltzer og Ole Kyed. De har delt bogen imellem sig, og skiftes til at være den primære forfatter bag kapitlerne.

Bogen starter med en gennemgang af intelligensbegrebet. Her skiller bogen sig ud ved at redegøre for begrebet i en historisk gennemgang, eller ”bølger”. Den giver et godt overblik over forskellige ”skoler” og et nuanceret syn på begrebet, der omfatter mange flere komponenter end bare en høj IQ.

Herefter følger en meget overordnet introduktion til, hvordan man ser på undervisning af denne gruppe elever rundt om i verden.

Resten af bogen tager herefter afsæt i danske forhold. Den sparsomme forskning, som var lavet i Danmark tilbage i 2011 bliver gennemgået.

Der introduceres metoder til undervisningsdifferentiering, bla Blooms Taksonomi og ABC-modellen. Disse metoder arbejder forfatterne videre med i ”Dygtig, dygtigere, dygtigst”.

Der er et afsnit om det at være dobbelt exceptionel – altså have et godt hoved, men også en indlæringsvanskelighed. Vi kan godt lide, de har taget begrebet ”underpræstation” med i netop dette kapitel. Det understøtter, indlæringsvanskeligheder kan være medfødte – som eksempelvis ordblindhed eller tillærte som underpræstation.

Bogen har endvidere to kapitler, som introducerer metoder til udredning samt metoder til, hvordan man kan måle effekten af de indsatser, man eventuelt måtte sætte i værk.

Hvem henvender bogen sig til?

Bogen er skrevet til fagfolk. Den kan med fordel læses af beslutningstagere (fx skoleledere), som har brug for en introduktion til emnet samt en fornemmelse for, hvor omfangsrigt tiltag for en eller flere elever tilhørende gruppe er.

Eller lærere, som selv skal føre et sådan tiltag ud i livet, kan bruge bogen som ”køreplan” for, hvordan teamet eller skolen kommer i gang, hvis man har besluttet at gøre noget andet/nyt for elever med særlige forudsætninger.

Citater fra bogen:

“Vi har ikke i Danmark en formuleret politik for undervisning af velbegavede og talentfulde børn, og som følge heraf har vi heller ikke formulerede organisatoriske og didaktiske principper, som kan munde ud i mere konkrete metoder og strategier.” (s.143)