Undervisningsdifferentiering – i den almindelige skoleklasse.