udfordrende-undervisning-pr Kirsten Baltzer - bmsf.dk

Forfattere:

Kirsten Baltzer

Århus Universitetsforlag
2019
ISBN-13: 978-87-7184-399-6

Hvor / hvordan får jeg fat på bogen?
Alle bøgerne i serien “Pædagogisk rækkevidde” kan downloades gratis som e-bøger her.
Hvis du foretrækker at sidde med en almindelig papirbog, kan du bl.a. købe der her
eller låne på biblioteket 

Emner:

Anmeldelse:

Udfordrende Undervisning er en kort, men informativ bog. Den er skrevet af Kirsten Baltzer som en opsummering af de bedste ting, hun har set udfolde sig i de 10-15 år, hun som forsker har interesseret sig for børn med særlige forudsætninger.

Bogen er en del af serien ”Pædagogisk rækkevidde”.

Udfordrende Undervisning gennemgår en metode for undervisningsdifferentiering kaldet ABC-modellen, hvor A er grundlæggende, B er anvendelsesniveauet, som i sig selv kan favne bredt, og C-niveauet er ”ekspertniveauet” for de virkeligt dygtige, som kan arbejde på de øverste niveauer af Blooms Taksonomi og/eller kreativt kombinere viden fra flere fag eller skabe nyt.

De tre niveauer i ABC-modellen suppleres endvidere af fire fokusområder, Kirsten Baltzer kalder ”synsvinkler”. De første tre synsvinkler kan kombineres med ABC-niveauerne, og er det intellektuelle/kognitive, det kommunikative, det metodisk og kreativt skabende. Den sidste synsvinkel er den personlige og sociale.

Efter kort at have beskrevet modellen og de to talentforløb, Kirsten Baltzer primært henter sin viden fra, har bogen et kapitel om hver synsvinkel, hvor der beskrives en case – et undervisningsforløb for en klasse.

Bogen er let at læse. Kort og præcis. Den henvender sig primært til lærere, men personer med ledelsesansvar eller andre interesserede kan også få noget ud af at læse med om de forløb rundt om i Danmark, som allerede er gennemført.

Hvis du er ny lærer – eller ny til undervisningsdifferentiering, er bogen måske ikke grundig nok, og Kirsten Baltzer henviser da også videre til en anden bog, du også kan finde her på siden ”Dygtig, dygtigere, dygtigst – talentudvikling gennem differentieret undervisning”. Her bliver ABC-modellen gennemgået i detaljer.

Men altså – alt i alt en god introduktion til en konkret metode til at planlægge en differentieret undervisning.

Citater fra bogen:

“De fleste gjorde sig umage for at passe ind i klassens socieale fællesskab og viste ikke, at de var fagligt dygtige. De ville gerne gå på deres skole, og fra en overfladisk betragtning kunne både lærere og kammerater tro, at de trivedes. (s. 19)”