Dygtig dygtigere dygtigst - Poul Nissen Ole Kyed Kirsten Baltzer - bmsf.dk

Forfattere:

Poul Nissen, Kirsten Baltzer & Ole Kyed

Dafolo
2014 Danmark
ISBN13: 978-87-7281-922-8

Hvor / hvordan får jeg fat på bogen?
Denne bog fåes i forskellige formater – helt almindelig bog kan købes her:
Dygtig, dygtigere, dygtigst: – talentudvikling gennem differentieret undervisning (Bog, Paperback, Dansk) af Kirsten Baltzer


E-bog her: 
Dygtig, dygtigere, dygtigst – talentudvikling gennem differentieret undervisning E-bog – Dafolo A/S

Eller lånes på biblioteket: Søg, find og lån fra alle Danmarks bibliotek

Emner:

, , , , , , , , ,

Anmeldelse:

”Dygtig, dygtigere, dygtigst – talentudvikling gennem differentieret undervisning” er den sidste udgivelse af i alt fire bøger i Dafolos lille serie ”Viden om skolen”. Bogen udkom i 2014.

Den har de samme tre forfattere, som dens partner, Talent i skolen, fra 2011, nemlig Dr. Poul Nissen, Ole Kyed og Kirsten Baltzer.

Hvor den første bog primært skaber et overblik over, hvilke elever, der har brug for undervisningsdifferentiering samt status over tilgangen til elevgruppen i andre lande, er Dygtig, dygtigere, dygtigst mere konkret.

Den beskriver eksempler på elever med særlige forudsætninger – deres stærke og svage sider. Disse beskrivelser har vi også set i andre bøger. Det særlige ved bogen her, er den efterfølgende går mere i dybden med, hvordan man laver en differentieret undervisning.

Metoden ”Undervisningsdifferentieringens ABC” bliver grundigt gennemgået og efterfulgt af eksempler på forløb, som har været afprøvet i praksis. Forløbene, der beskrives, er afprøvet på forskellige klassetrin og i forskellige fag.

Endvidere giver bogen en god indføring i, hvordan man som skolelærer skaber et godt miljø i klassen som grobund for at kunne gennemføre en differentieret undervisning. Blandt andet ved at give en introducerende beskrivelse af eksempelvis kollaborativ konflikthåndtering.

I bogens sidste kapitler fortæller Dr. Poul Nissen om redskabet Learning Rating Scale (LRS). LRS er hans bud på et hurtigt og overskueligt redskab, hvormed eleverne kan lade læreren vide, om de får noget ud af undervisningen. Beskrivelsen af, hvordan du bruger redskabet får du i bogen. Selve LRS som et godt gammeldags papirredskab kan du downloade her . LRS findes også i en elektronisk udgave – vi opdaterer siden så, så snart vi har link hertil.

Citater fra bogen:

“Om empati og ydmyghed:
Ressourcestærk pige med sine meningers mod:
Sofie på 11 år beskrives som en ressourcestærk pige med et fagligt niveau forud for alder og klassetrin. Hun bliver ofte af sin klasselærer fremhævet som den velfungerende elev, der lever op til det forventede både fagligt og socialt. Sofie har tilpasset sig rollen som den dygtige pæne pige, lidt på bekostning af de andre elever.
Da læreren en dag kommenterer nogle stile og endnu en gang fremhæver Sofie på bekostning af specielt en af eleverne i klassen, som har svært ved at honorere de forventede krav, rejser Sofie sig og river i et følelsesmæssigt udbrud sin egen stil i stykker og spørger i vrede og frustration, hvorfor hun altid skal fremhæves på bekostning af andre. Det er uretfærdigt. (s. 59)