Asynkron udvikling- Hvad er det? og hvorfor er mange højt begavede børn asynkrone.