Højtbegavede børn i dagtilbud - find dem og udfordr dem
Højtbegavede børn i dagtilbud – find dem og udfordr dem (under udarbejdelse)

Forfattere: Pia Ryding

GeGe Forlag
2019
ISBN-13: 978-879143-894-3

Hvor / hvordan får jeg fat på bogen?

Du kan købe den som almindelig bog hos forlaget her: https://gege.dk/butik/private/hoejtbegavede-boern-i-dagtilbud-2/

Eller lånes på biblioteket: Søg, find og lån fra alle Danmarks biblioteker

Emner:

, , , , , , , , , ,

Anmeldelse:

”Højtbegavede børn i dagtilbud – Find dem og udfordr dem” er skrevet af Pia Ryding. Der er i forlængelse af bogen udgivet en opgavebog.

Pia har interesseret sig for børn med særlige forudsætninger i mange år, og åbnede sidste år ”Forlaget SUPER”. Forlaget laver er et modtræk til det koncept, mange af os har kedet os med, da vi gik i skole, nemlig ”læs nemt”, og laver i stedet bøger til læseheste ud fra et forfriskende nyt koncept, læs-svært. Samtidig tager bøgerne hensyn til, man som dygtig læser stadig skal læse historier, som passer til ens modenhedsmæssige niveau.

Men tilbage til bogen, vi skal anmelde her – ”Højtbegavede børn i dagtilbud”. I bogen gennemgår Pia primært teori fra udlandet, særligt USA, om yngre børn med særlige forudsætninger. Dette giver selvfølgelig mening, da vi ikke har noget dansk (eller nordisk) forskning om denne aldersgruppe.

Bogen beskriver mange af de ”traditionelle” særlige karaktertræk, som disse børn har – sensitivitet, asynkron udvikling med videre. Men den giver også en introduktion til, hvordan det kan se ud, når ens særlige forudsætninger er inden for lederskab. Det var tiltrængt at få med i en dansk bog!

Endvidere er der også beskrevet noget omkring det at være introvert, og hvordan man helt lavpraktisk kan tage hensyn til dette. Samt forskellen på, hvordan det ser ud, når man er et lille barn, som af natur er indadvendt modsat et barn, som trækker sig fra fællesskabet på grund af dårlig trivsel.

Er du ny til emnet – særligt som forældre eller pædagog – kan du starte med fordel starte her.

Citater fra bogen:

“Lederskab bliver sjældent fremhævet som et karakteristika i dansk faglitteratur om høj begavelse” (faktaboks side xx)
“Et højtbegavet barn værner om gruppen og er i stand til at villig til at gøre ting sammen med andre. Altså tilsidesætte egne behov så gruppen fungerer. Det højtbegavede barn kan tidligt vise tegn på at kunne håndtere differentiering i forståelse. Dette er vigtigt at have in mente, når et kendetegn som ‘Får andre til at gøre, hvad han eller hun vil’ optræder. At få andre børn til at gøre, hvad det højtbegavede barn ønsker, kan også ske ved at barnet planlægger og organiserer aktiviteter, der interesserer og inkluderer de andre børn”