Højt begavet voksen, der søger information om høj begavelse.