Undervisningsdifferentiering - Status og fremblik

Forfattere:

Redigeret af Niels Egelund
Forfattere: Frans Ørsted Andersen, Elisabeth Arnbak, Camilla Brørup Dyssegaard, Peder Haug, Dorthe Lau, Per Fibæk Laursen, Poul Nissen, Thomas Nordahl, Bengt Persson, Dorthe Klint Petersen og Jens Rasmussen.

Dafolo
2010
ISBN-13: 978-87-7281-507-7

Hvor / hvordan får jeg fat på bogen?

Du kan købe den som almindelig bog i papir her: 
Undervisningsdifferentiering: Status og fremblik (Ebog, Epub, Drm, Dansk) af Niels Egelund

Men den kan også købes som e-bog: Undervisningsdifferentiering – status og fremblik E-bog – Dafolo A/S

Eller lånes på biblioteket: Søg, find og lån fra alle Danmarks biblioteker

Emner:

Anmeldelse:

Undervisningsdifferentiering – Status og fremblik er en del af en serie på fire bøger fra Dalofo; Viden om skolen.

Ud over herværende bog, består serien af to andre bøger om elever med særlige forudsætninger – ”Talenter i skolen – Identifikation, undervisning og udvikling” samt ”Dygtig, dygtigere, dygtigst – talentudvikling gennem differentieret undervisning”.

Bogen er redigeret af Niels Egelund, som også har skrevet forord og bogens første kapitel. Han gennemgår overgangen fra landsbyskole til enhedsskolen i de voksende byer samt forklarer de forskellige måder at differentiere undervisning på.

Bogen kommer bredt omkring ift. forskellige aktørers tilgang til undervisningsdifferentiering. Fra Poul Nissens kapitel om identifikation af børn med særlige forudsætninger over, hvordan principper for samme formidles på læreruddannelsen til en beskrivelse af PPR-psykologernes eventuelle deltagelse.

Endvidere er der bidrag fra både Norge og Sverige. (som her i parentes bemærket har gennemgået en udvikling, som næsten på ordlyd ligner den, vi har gennemgået i Danmark).

Hvis man interesserer sig for skolens udvikling over tid, og de mere nørdede detaljer om, hvordan og hvorfor vi endte med ”enhedsskolen”, og fravalgte den overordnede opdeling af elever i hold efter deres faglige niveau, er bogen interessant.

Som bogseriens navn – Viden om skolen – også antyder, giver denne bog dig netop det – baggrundsviden, som du kan tage med i dit videre arbejde.  

Alt i alt en læsværdig bog, hvis du forsker, har ledelsesansvar eller på anden måde har brug for det historiske overblik.

Hvis du er lærer, og leder efter information til at kunne planlægge en differentieret undervisning, vil andre som eksempelvis ”Dygtig, dygtigere, dygtigst” være til større hjælp.

Citater fra bogen:

“Vi har ikke i Danmark en formuleret politik for undervisning af velbegavede og talentfulde børn, og som følge heraf har vi heller ikke formulerede organisatoriske og didaktiske principper, som kan munde ud i mere konkrete metoder og strategier.” (s.143)