Teamets arbejde med talentpleje

Forfattere:
Kirsten Baltzer og Ole Kyed

Dafolo Forlag
2008

ISBN-13: 978-87-7281-298-4

Hvordan får jeg fat på bogen?

Bogen kan ikke længere købes, men kan lånes på biblioteket.
Direkte link:
Søg, find og lån fra alle Danmarks biblioteker

Emner:

, , , , , , , ,

Anmeldelse:

”Teamets arbejde med …” er en serie på i alt 11 bøger omhandlende forskellige emner, som lærere arbejder med. Der er eksempelvis bøger om relationer, læringsstile eller ”elever med særlige behov”. Herværende udgave “Teamets arbejde med talentpleje” er dedikeret til de højt begavede – børn med særlige forudsætninger og andre talentfulde elever.

Som nævnt er det en bog skrevet til lærere. Den gennemgår en del af den samme teori og cases, som også deles i nogen af forfatternes andre bøger, men vinklet, så det kan tages op af et lærerteam.

Hvert kapitel afsluttes med spørgsmål, som teamet opfordres til at snakke igennem.

Ud over information til hjælp med at identificere disse elever, gennemgår Teamets arbejde med talentpleje en del af det materiale – blandt andet profilskemaer og planer, som blev brugt i projekt ”Elever med særlige forudsætninger” i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2001-2005.

Der introduceres forskellige typer af undervisningsdifferentiering og Blooms Taksonomi, men det er meget overordnet (der er en anden bog i serien, som dækker emnet: Teamets arbejde med … Holddannelse og undervisningsdifferentiering).

Bogen beskriver kort, men præcist, hvor essentielt det er, man ”fodrer den intellektuelle sult” hos eleverne med særlige forudsætninger. Den mangeårige understimulering i skoletiden viser sig alt for ofte at følge de højt begavede hele livet, og nedsætter deres livskvalitet tydeligt.

Bogens styrke er de virkelig gode spørgsmål til lærerteamet samt den tydelige understregning af, hvor vigtigt det er, skolens ledelse bakker op om de lærere, som forsøger at gøre det rigtige for denne elevgruppe.

Citat fra bogen:

“Som tidligere nævnt har mange børn med særlige forudsætninger problemer i deres sociale skoleliv. Set med lærerens briller fører det ofte til, at lærerne vil prioritere arbejdet med den sociale udvikling før den faglige. Og det fører ikke den ønskede udvikling med sig. Derimod ses der gode resultater med at stille den intellektuelle sult. Det tager så at sige den sociale udvikling med sig på en positiv måde. (s.96)”