Kært barn har mange navne. Således går børn, som fra naturens side er velsignet/forbandet med en særlig høj intelligens både under begavede børn, højt begavede børn, højt intelligente børn, gifted children eller altså “Børn med særlige forudsætninger”.

Begrebet “at være med særlige forudsætninger” er skabt af Ole Kyed i samarbejde med Kirsten Baltzer og Poul Nissen tilbage i 2002. Det blev formelt beskrevet første gang i bogen “Undervisning af elever med særlige forudsætninger”.

Begrebet dækker over, det at kunne score rigtig højt på en intelligenstest ikke gør, man er “begavet” på alle områder af livet. De særlige (begavelsesmæssige) forudsætninger kan vise sig inden for mange områder, hvor man måske er hestelængder foran jævnaldrende.

Samtidig skaber forskellen i, hvordan man opfatter verden i forhold til fx. klassekammerater måske udfordringer i kommunikationen. Måske har man en indlæringsvanskelighed såsom ordblindhed. Måske får man en indlæringsvanskelighed i løbet af sin skolegang, fordi man er kronisk understimuleret. At være understimuleret betyder, man ikke får muligheden for at lære at lære på samme måde som ens normaltbegavede klassekammerater. Eller begge dele.

For rigtig mange er de særlige forudsætninger derfor ikke bare en dans på roser. Til trods for, man har rigtig nemt ved visse ting, som andre skal bruge mere tid og energi på at sætte sig ind i.

“Særlige forudsætninger”, er altså et nuanceret begreb.

Når man snakker om børn eller elever med særlige forudsætninger, indregner med dem, som på en godkendt intelligenstest scorer til at ligge i de øverste 5 % – altså en ud af 20.

I skrivende stund (november 2021) bliver hjemmesiden løbende opbygget og udbygget med noget af det materiale, som vi har samlet gennem efterhånden 20 års arbejdet med denne gruppe af børn (og for den sags skyld også voksne).

Følg gerne løbende med fx. kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev

Hvis du kan lide vores måde at formidle omkring disse børn på, og har brug for professionel hjælp til en pædagogisk arbejdsdag, foredrag eller privat sparring, så kontakt os gerne på info@bmsf.dk.

Kært barn har mange navne. Således går børn, som fra naturens side er velsignet/forbandet med en særlig høj intelligens både under begavede børn, højt begavede børn, højt intelligente børn, gifted children eller altså “Børn med særlige forudsætninger”.

Begrebet “at være med særlige forudsætninger” er skabt af Ole Kyed i samarbejde med Kirsten Baltzer og Poul Nissen tilbage i 2002. Det blev formelt beskrevet første gang i bogen “Undervisning af elever med særlige forudsætninger”.

Begrebet dækker over, det at kunne score rigtig højt på en intelligenstest ikke gør, man er “begavet” på alle områder af livet. De særlige (begavelsesmæssige) forudsætninger kan vise sig inden for mange områder, hvor man måske er hestelængder foran jævnaldrende.