Vision og mission for børn med særlige forudsætninger

Let tilgængelig seriøs faglig input og viden

At komme videre til en bedre og sundere selvforståelse og agere anderledes

Udbrede kendskab til en større pallette af materialer, der nuancerer identifikationen af – og når man først har genkendt sig selv i det.

Det skal være med respekt for at det er komplekst stof og et sårbart område, om det er dig, dine børn eller andre fx hvis du er lærer, pædagog, psykolog m.m.

Problematik med fagperson, der tror, at der bliver gjort det rigtige for barnet, men det det er det modsatte, der tilfældet. Tiltag for bmsf er ofte misforståede og gør større skade end gavn.

Vi vil gøre det ved at omarbejde alt materiale til dansk.

Mission for BMSF.dk

Bmsf er den lidt uskønne forkortelse for begrebet “børn med særlige forudsætninger”.

Begrebet blev første gang brugt tilbage i 2002-2003, da første udgave af bogen af samme navn udkom.

Børn med særlige forudsætninger er skabt af forfatterne til mange af de bøger, som findes på dansk om emnet – Ole Kyed, Poul Nissen og Kirsten Baltzer.

Der ligger mange tanker bag beslutningen om at bruge vendingen “med særlige forudsætninger”, og i dag bruges også ofte den direkte oversættelse af det engelske “gifted children”, nemlig højt begavede børn. To sider af samme sag – og så alligevel forskellige.

Det at være højt begavet er ikke bare en gave. Det er at være født med nogen sider, hvor man er rigtig stærk, og med en ideel opvækst vil disse sider være i overtal, og man vil have mulighed for at blive et både ressourcestærkt og empatisk menneske. Måske vil man endda undre sig over, hvorfor nogen dog kan have det svært ved at være udstyret med en særlig høj intelligens.

Men at have sådan en hjerne i en verden, hvor man måske afviger tydeligt fra normalen, og fejlagtigt bliver guidet over i de kasser, det offentlige har brug for, du skal vurderes efter – det giver i mange tilfælde grobund for enten slet ikke at udvikle sig (arresteret udvikling) eller udvikle en masse dysfunktionelle adfærdstræk for at beskytte sig selv.

Evnen til at tænke ikke følger ikke niveau, men det gør modenheden heller ikke, hvilket kaldes asynkron udvikling.

Derudover giver den hurtigt arbejdende hjerne for de fleste også højnede sanser, og samlet set giver det måske en person, som har et kompliceret sind, som for andre bliver en underlig kombination af til tider at være enormt skarp, men også virke umoden, kræsen, uhøflig eller andre ikke særligt positive adfærdstræk.

For en selv giver det måske mange skuffelser, fordi man gang på gang må erkende, man ikke kommer særligt godt ud af det med andre uden af forstå hvorfor? Måske mest af alt sig selv, fordi man forsøger at “kvæle” de sider, man fra tidlig alder har lært er “forkerte”.

Alt i alt altså en “skæv profil”.

I nogen lande er man relativt god til at finde de højt begavede, og give dem det, de har brug for. Såvel inden for uddannelse som på det menneskelige plan. Uanset dette har stort set alle lande (og i særlig i grad i Skandinavien) stadig en overvældende mængde fra denne gruppe, som aldrig bliver identificeret.

Konsensus hos mange fagfolk, uanset om de arbejder med børn eller voksne, er i stedet, man pr. definition er dårligt fungerende, fordi det er en del af begavelsen. Dette er IKKE tilfældet, og den manglende identifikation og anerkendelse kan have drøje konsekvenser.  

www.bmsf.dk er vores mission derfor, vi vil skabe et forum, hvor du kan finde forklaringer på komplekse problemstillinger, som følger med at være udstyret med en høj intelligens.